Thursday, 13 December 2012

Soalan Objektif

A. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Nadia dan Ayu berkawan baik. _______________________ belajar dalam Kelas 2 Bestari.
    A. Kami                  B. Saya               C. Mereka

2. Cik Kartini ialah guru kelas kami. ________________________ mengajar kami subjek Matematik.
    A. Beliau                B. Mereka            C. Kamu

3. “______________________ mesti menjaga kebersihan kawasan sekolah,” kata Encik Tan.
    A. Mereka             B. Saya                 C. Kita

4. _______________________ berebut-rebut ketika menaiki bas.
    A. Jangan                B. Sila                    C. Tolong

5. ____________________________ minta kebenaran sebelum keluar dari bilik darjah.
   A. Jangan                B. Sila                    C. Tidak Boleh

6. Petani itu _____________________________ sayur-sayuran di kebunnya.
    A. menyusun            B. mengajar            C. menanam

7. Rani menutup suis komputer _________________________ keluar dari makmal komputer.
    A. sambil                B. tetapi                   C. lalu

8. Rumah Ali _________________ pencuri pada awal pagi tadi.
    A. dimasuki             B. memasuki            C. kemasukan           D. memasukkan


B. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Murid-murid di dalam kelas 2 Cerdik _________ membaca buku.
    A. rajin                   B. bijak                    C. malas                D. cerdik

2. Guru meminta Salina ______________ diri dihadapan kawan-kawan baharu.
    A. perkenal            B.diperkenal              C.perkenalkan            D.memperkenalkan

3. _____________ di dalam kelas itu pandai-pandai belaka.
    A. Adik-adik          B. Anak-anak            C. Murid-murid            D. Kanak-kanak

4. Ramai pelajar __________ di kantin pada waktu rehat.
    A. makan               B. berlari                     C. melompat                  D. membaca

5. ___________ murid-murid, belajarlah bersungguh-sungguh!
    A. Oh                    B. Nah                        C. Aduh                          D. Wahai

6. Di atas meja itu ada _____________ roti dan __________ susu.
    A. sebiji ...... secawan                                 C. sebuku ...... segelas
    B. sekeping ...... sesudu                               D. sekeping ...... sebekas

7. Terdapat kereta berhias yang dihias ____________ sewaktu sambutan hari kemerdekaan.
    A. besar                B. buruk                       C. cantik                         D. tertarik

8. Datuk sedang ___________ televisyen seorang diri.
    A. melihat              B. menonton                 C. memerhati                   D. menyaksikan

Tuesday, 11 December 2012

Mengisi Tempat Kosong

A. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai di bawah.

                   pengorbanan            nasihat              sering           mendorong          
                                    menjamin           menerima              jasa

      Pak Abu dan isterinya _______________________ bekerja bersungguh-sungguh untuk menyara kelima-lima anaknya yang masih bersekolah. Mereka ________________________ anak-anaknya belajar dengan tekun untuk _______________________ masa depan mereka. Anak-anak Pak Abu menghargai ______________________________ ibubapa mereka dan berjanji akan mendengar ________________________ mereka untuk belajar bersungguh-sungguh di sekolah.


B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

                     anak saudara           menantu           isteri          sepupu           nenek


      Pak Ali dan ________________________nya mempunyai dua orang cucu, Sudir dan Mariah. Sudir adalah anak emas kepada Siti dan Johari manakala Mariah adalah anak kandung kepada Suhaila dan Husaini. Oleh itu, Sudir dan Mariah adalah sebenarnya _________________________ kepada satu sama lain. Suhaila bukanlah anak kandung Pak Ali, dia adalah anak _________________________ nya. Sudir adalah satu-satunya ______________________________ Suhaila. Pada hari cuti, Sudir, Mariah dan keluarga mereka suka mengunjung rumah datuk dan _________________ nya di Kuala Pilah. 


C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

              isteri          berjanji           mendorong          bersungguh-sungguh            tekun         menghargai


      Pak Silva dan _________________nya sering bekerja ______________________________ untuk menbiayai kedua-dua anaknya yang masih bersekolah. Mereka mendorong anak-anak mereka belajar dengan _______________ untuk menjamin masa depan mereka. Anak-anak Pak Abu _____________________________________ pengorbanan ibubapa mereka dan _____________________ akan mendengar nasihat mereka untuk belajar bersungguh-sungguh di sekolah.

Sunday, 9 December 2012

Padankan Sinonim

Padankan sinonim yang berikut.


bantu                  *                                                                               * selalu


askar                 *                                                                                * tolong


ada                    *                                                                                * tentera


sering                 *                                                                                * mempunyai


berguna              *                                                                                * berfaedah


mengatur             *                                                                               * gembira


seronok               *                                                                               * kemas


rapi                      *                                                                                * jemu


bosan                   *                                                                                * berbudi bahasa


bersopan-santun   *                                                                                * menyusun