Sunday, 9 December 2012

Padankan Sinonim

Padankan sinonim yang berikut.


bantu                  *                                                                               * selalu


askar                 *                                                                                * tolong


ada                    *                                                                                * tentera


sering                 *                                                                                * mempunyai


berguna              *                                                                                * berfaedah


mengatur             *                                                                               * gembira


seronok               *                                                                               * kemas


rapi                      *                                                                                * jemu


bosan                   *                                                                                * berbudi bahasa


bersopan-santun   *                                                                                * menyusun

No comments:

Post a Comment